3-jarige opleiding

De Ambachtelijke Opleiding Keramische Technieken is een driejarige deeltijdopleiding voor volwassenen die zich willen scholen in het draaien en handvormen met klei en het decoreren en glazuren. Ter ondersteuning van de praktijk worden theorielessen gegeven en wordt glazuuronderzoek gedaan.
Werkplan
De leidraad voor deze opleiding is het werkplan dat een indeling geeft per cursusjaar van de te behandelen technieken, vaardigheden en theorie.

sbb-keramiek-16

Draaien
In het eerste leerjaar gaat het vooral om het aanleren en
oefenen van elementaire draaitechnieken die nodig zijn voor het draaien van de basisvormen, te weten: de cilindervorm, komvorm en de platte vorm.
In het tweede en derde leerjaar worden deze basisvormen verder uitgewerkt en kunnen meer gecompliceerde draaivormen ontstaan, waarmee toegewerkt wordt naar het examenprogramma. Er wordt gewerkt aan de hand van een programma zodat alle basisvormen en haalbare toevoegingen in deze drie jaren aan bod kunnen komen.

 

 

 

IMG_2223

Handvormen
In het eerste leerjaar ligt het accent op het ontwikkelen van vaardigheid en inzicht in de verschillende handvormtechnieken: met rollen opbouwen, met platen werken en boetseren. In het tweede leerjaar worden de verschillende handvormtechnieken uitgediept en worden de mogelijkheden en grenzen van het materiaal en de techniek onderzocht. De nadruk ligt op experimenteren.
In het derde leerjaar wordt het geleerde naar eigen inzicht toegepast en uitgebreid aan de hand  van thema’s uit het examenprogramma.

sbb-keramiek-13


Glazuren

In drie leerjaren worden het glazuren en decoreren veelzijdig benaderd. In de theorielessen wordt de samenstelling van glazuren uitgelegd. De grondstoffen en de berekeningswijze worden besproken. In de praktijklessen worden glazuur en decoratie proeven gedaan. De resultaten hiervan worden toegepast op de werkstukken die op dat moment aan de orde zijn.

 

Examen
De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit: 

  • een schriftelijke ( meer keuze) toets van de theoretische kennis
  • de werkstukken uit het examenprogramma
  • een werkverslag, waarin de vaktechnische en de persoonlijke ontwikkeling tijdens de driejarige opleiding tot uitdrukking komt.

Wanneer dit examen positief is afgesloten krijgt de cursist een diploma. De geslaagde kandidaten presenteren hun werk op een examententoonstelling, die toegankelijk is voor publiek.

Voorzieningen
De lessen worden gegeven in uitstekend geoutilleerde leslokalen. Er zijn elektrische draaischijven (voor iedere cursist), kleipersen, kleiwalsen, afweeg apparatuur, spuitcabines en elektrische ovens. De theorielessen worden gegeven aan de hand van, speciaal voor de opleiding geschreven, overzichtelijk opgezette theorieboeken en de opleiding beschikt over een uitgebreide glazuurbibliotheek.

Cursusinformatie
De lessen worden gedurende de maanden september tot en met mei gegeven op twee aansluitende dagdelen per week. De schoolvakanties voor de regio Midden Nederland worden aangehouden. Er kan alleen worden ingeschreven voor een geheel cursusjaar, waarbij het totale programma van handvormen en draaien moet worden gevolgd.
Naast de lestijden dient u per week rekening te houden met tenminste 4 tot 8 uur extra tijd ter voorbereiding en/of uitwerking van de lesopdrachten. De ervaring is dat alle cursisten in de loop van de opleiding een eigen draaischijf aanschaffen, dan wel in hun omgeving een mogelijkheid vinden om bijv. bij een bevriende keramist op een draaischijf te oefenen. Tijdens de schoolvakanties bieden wij de mogelijkheid om extra te oefenen tijdens een ‘ open werkplaats’.

Lestijden
Eind augustus / begin september 2017 starten wij met drie 1e leerjaren, dagen en tijden:
1. Woensdag: Middag/Middag (MM ) : 13.00 – 18.30 uur*  1e lesdag 30 augustus 2017  
    (deze groep is vol, plaatsing op wachtlijst is mogelijk)
2. Vrijdag :     Ochtend/Middag (OM) : 10.30 – 16.00 uur*  1e lesdag 01 september 2017
    (deze groep is vol, plaatsing op de wachtlijst is niet mogelijk)
3
. Zaterdag :  Ochtend/Middag (OM) : 10.00 – 15.30 uur*  1e lesdag 02 september 2017
     (deze groep is vol, plaatsing op de wachtlijst is niet mogelijk)

pauze van 30 minuten. De lessen zijn om de week handvormen of draaien).
Dezelfde vaste lesdag houdt u in principe ook tijdens 2de en 3de leerjaar.

Prijzen cursusjaar 2017/2018
De kosten voor de opleiding (incl. BTW) zijn inclusief alle materialen, gebruik van ovens enz., met ingang van eind augustus / begin september 2017 zijn:
1e leerjaar         €  1950,- (bijkomende kosten: 2 theorieboeken € 45,- en keramiekgereedschap  plm € 50,-)
2e leerjaar         €  2050,-
3e leerjaar         €  2275,-  (inclusief de kosten van het examen)

Toelating
Voor deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Het is wel van belang dat u tenminste een MAVO/VMBO-kader niveau heeft en over enige praktische rekenvaardigheid beschikt. De lessen worden in het Nederlands gegeven en ook de leerboeken zijn in het Nederlands. Heeft u twijfels over uw niveau, rekenvaardigheid en / of taalvaardigheid, neemt u hierover dan contact met ons op.
Wanneer u over inschrijving twijfelt en geen enkele ervaring heeft met keramiek, dan adviseren wij u eerst het oriëntatie jaar te volgen.
Voor meer informatie kijk onder de pagina keramiekopleiding bij ‘oriëntatiejaar’.

Cursusjaar 2018 – 2019
In september 2018 starten wij weer een nieuw eerste leerjaar van onze driejarige opleiding. De lesdagen zijn dan op woe, donderdag en vrijdag. De lestijden en zullen in december 2017 bekend zijn. U kunt zich dan inschrijven vanaf 20 december 2017.

Toelatingsvoorwaarden met ingang van cursusjaar 2018 – 2019
Om cursisten het optimale resultaat uit de drie jarige opleiding te kunnen laten halen, stellen we een aantal voorwaarden voor deelname aan de 3 jarige-opleiding:

  • Ervaring met het draaien op de draaischijf bijvoorbeeld door een cursus voorafgaand aan de opleiding, of door deelname aan het oriëntatiejaar of aan een zomercursus draaien bij de Nederlandse Keramiekopleiding zijn vereist.
  • Het verder ontwikkelen van draaivaardigheden vraagt oefening. De beschikking hebben over een draaischijf, of daar toegang tot hebben, is uiterlijk in het tweede jaar van de opleiding noodzakelijk.
  • Beheersen van de Nederlandse taal en rekenvaardigheden op MAVO/ VMBO-kader niveau.
  • Andersoortige ervaring met klei, handvormen of boetseren bevelen wij zeer aan .

Indien u twijfels heeft over uw eigen vaardigheden neem dan contact met ons op. Eén van onze collega’s zal in een telefonisch gesprek u graag adviseren.

Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website:  http://sbbgouda.nl/inschrijven-keramiek/

Wachtlijst
De belangstelling voor onze drie-jarige opleiding is groot. De afgelopen jaren waren alle plaatsen volgeboekt en werkten wij met een wachtlijst. Wanneer u bij inschrijving merkt dat de dag van uw 1e voorkeur is volgeboekt, dan kunt u twee dingen doen:
1. kijken of u terecht kunt op een andere dag en als daar nog plaats is daarvoor inschrijven.
2. u kunt zich inschrijven voor een plaats op onze wachtlijst. Plaatsing op de wachtlijst gebeurt op volgorde van aanmelding. Soms annuleren cursisten hun inschrijving door bijv een plotselinge verandering in hun privé situatie. Zodra er dan een plaats vrijkomt benaderen wij de eerste persoon op de wachtlijst en dan kunt u besluiten of u definitief inschrijft.