Lucia Fransen

Docente Handvormen

DSC_4769

Mijn creatieve loopbaan begon toen ik een jaar of tien was met het maken van heel veel poppenkleertjes. Zo rond mijn veertiende kreeg ik een emailleeroventje en maakte ik sieraden. Dit was mijn eerste kennismaking met glazuur. Mijn keus viel op een creatieve opleiding, de NIMETO te Utrecht, waar ik me specialiseerde in etalage- en decorbouw. Daarna vertrok ik naar Amersfoort en studeerde aan de academie voor beeldende vorming, waar ik de onderwijsbevoegdheid Nijverheidsacte tekenen en handvaardigheid (Nht) en de akte handvaardigheid voor het middelbaar onderwijs (M.O.A.) behaalde. Ik gaf les aan het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en creatieve centra, kreeg een dochter en startte serieus met keramiek. Aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht volgde ik gedurende zes achtereenvolgende jaren diverse nascholingsmodules keramiek.
Ik ben een echte handvormer. Mijn werk wordt opgebouwd uit platen klei en heeft een architectonisch karakter. Huid, textuur, ordening en ritme zijn belangrijke elementen. Ik kleur mijn objecten met engobes die ik weer gedeeltelijk wegkrab. Verder gebruik ik weinig glazuur zodat de klei kan blijven ademen.Thema’s die mij erg aanspreken zijn poorten, torens en muren die steeds terugkeren in mijn werk. Exposeren werkt voor mij als een extra stimulans. Daarnaast bouw ik in opdracht urnobjecten en stiltemonumenten. De combinatie van twee dagen lesgeven in Gouda, werken in mijn eigen atelier en het begeleiden van startende keramisten, is voor mij de juiste formule. Het lesgeven en het begeleiden werkt als voeding voor mijn eigen creatieve proces en zonder eigen vormgeven zou ik geen docent kunnen zijn. Het werken vanuit de techniek, met al haar mogelijkheden en daarmee komen tot een proces van eigen vormgeving is de manier van waaruit wij lesgeven. Technieken zijn mooie ingrediënten die je kunt inzetten bij het vertellen van je eigen (beeld)verhaal.

SAM_0472

                       

 

 

 

 

 

 www.luciafransen.nl