Extra leerjaar Glazuren – 1 – 2017/2018

Het doel van de lessen is: Inzicht geven in de, op het eerste gezicht, ingewikkelde materie. Pas wanneer je begrijpt hoe een glazuur samengesteld is, kun je gericht zoeken naar nieuwe glazuren, verbeteringen en aanpassingen.

 IMG_2105

Een deel van de les bestaat uit theorie. Hier zal het volgende aan bod komen:

  • het samenstellen van een glazuurformule voor een transparant glazuur
  • het omrekenen van formule naar recept en omgekeerd
  • het systematisch toevoegen van grondstoffen, waardoor interessante glazuren ontstaan
  • het bijstellen van een glazuur, aanpassen aan een hogere of lagere temperatuur, het voorkomen van glazuurfouten
  • de invloed van kleurende oxides in verschillende glazuren
    de verschillende manieren van onderzoek
  • de verschillende karakters van een glazuur
  • reducerend stoken

Bij het maken van de proeven gaan we uit van de besproken theorie en van de vragen vanuit de groep. Er wordt gewerkt in groepjes van 2-4 personen. De proeven worden gestookt en twee weken later in de groep besproken. Hierna kiest ieder voor een serie vervolgproeven. Op deze wijze zal er ook veel informatie ontstaan. Er kan op 1040ºC, 1140ºC en 1240º C gestookt worden. Ook is het mogelijk om proeven in een gasoven gereduceerd te stoken.
Tijdens de lessen wordt er gewerkt met een werkboek, waarin alle informatie na te lezen is.

NB: Dit extra leerjaar is alleen toegankelijk voor SBB cursisten die de drie jarige opleiding met succes hebben afgerond. 


Cursusduur : Van begin september t/m eind mei.
Aantal lessen :  16 lessen, 2 x per maand.
Lestijden :  Maandag van 10.30 uur tot 15.00 uur (pauze van 30 minuten). start 4 september 2017
Cursusgeld : € 1.120,-  incl. klei, glazuren, stoken
Docente : Mieke de Groot

Inschrijven
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website:  http://sbbgouda.nl/inschrijven-keramiek/